2019. július 21., vasárnap 17:30
|Köszöntjük Dániel, Daniella nevű kedves látogatóinkat!

Egyház

Templom

 

Műemlék a falu római katolikus temploma, mely a XVII. században épült. Különösen érdekes a barokk főoltár. Joachim és Szent Anna szobra áll rajta. A szószék a rokokó jeles alkotása. 1760-ból való a rokokó talapzaton álló műemlék Nepomuki Szent János szobor.
A millenniumi év alkalmából a templom oratóriumában Batthyányi emlékszobát rendezett be a község plébánosa.

A templom kertjében pedig Batthyány-emlékparkot létesített diszkúttal, mely a falu központjában igazán kellemes látványt és pihenési lehetőséget biztosít. A díszkút a Nemzeti Kulturális Örökségünk Minisztériumának támogatásával készült 2000-ben  Ezenkívül az emlékparkban a  díszcserjék és örökzöldek között találhatók a honfoglalási, és  az   1848/49-es szabadságharcosok valamint az 1956-os emlékmű. emlékművei.

 

A CSÁKÁNYDOROSZLÓI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIATEMPLOM TÖRTÉNETÉBŐL

A település első okleveles említését 1248-tól ismerjük.

A falunak már a XIII. században volt temploma. A mai templom helyén állhatott, és Szent Péter apostol tiszteletére emelték. Egy 1290-ből származó, latin nyelvű oklevélből tudjuk, hogy a "Meduspataka", azaz Medvéspatak északi partján állt ez az ősi templom /urkundenbuch des Burgenlandes 1271 - 1301 355. szám/.

1424-ben "Egyházascsákány" néven említik.

Egy 1512. évi adatból a község Szent Péter és Pál tiszteletére épült templomáról értesülünk. Ebben az időben saját plébánosa volt: 1527-ben Péter nevű.

A XVII. században falunkat sem kerülte el a katolikusok és a protestánsok ellenségeskedése, illetve a templomért folyó harca. Az 1662. évi országgyűlésen a protestáns rendek vallási sérelmei között szerepelt Csákány, ugyanis a katolikus Kisfaludi Balázs csákányi kapitány elkergette a református lelkészt és a templomot elfoglalta.

1674-ben mint felújított plébánia szerepel Szent Cecília vértanú tiszteletére épült templommal.

A Kazo - féle egyházlátogatási jegyzőkönyv Csákány mezőváros templomának 1697.

 december 4-I látogatásáról szól.

Eszerint:
"Tiszta magyar plébánia. A kegyúri jogot a Batthyány - család gyakorolja.
Temploma a mezőváros végén kelet felé áll, régi katolikusok építették Szent Cecília szűz és vértanú tiszteletére. Körülötte terül el temetőjük, elég nagy és arányos, sánccal elkerítve, az állatok nem férhetnek hozzá. Kicsiny tornya van fából, egy haranggal, a templom teteje zsindellyel fedve, mennyezete fából készült, kórusa fából, szószéke kőből van, padjai alkalmatlanok, padlózata nincs, szentélye boltíves, van egy oltára, de ezenkívül még két

kőasztala a felállítandó oltárokhoz.
A plébánia lakot újonnan építették: udvarral és gyümölcsössel a templom mellett délről...
Plébánosa nincs. De nagyon szükséges volna. És könnyen is lehetne alkalmazni...
Hívek száma: 326, részben katolikusok, részben nem. Különben pedig azért vannak oly kevesen, mert elszélednek az adózások félelme miatt. Ugyanannyira, hogy a birtokosok közül alig tized részét lehet föllelni."

Az 1700-as években a falu-pap híján - Ivánc filiája lett. A csákányi hívek Iváncra jártak templomba. 1733-ban kezdik kérvényezni, hogy elszakadhassanak az ivánci plébániától, mert a Rába gyakran megárad, s ilyenkor nehéz átjutni Iváncra.

1765-ben Batthyány Imre kegyúr új templomot építtetett Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú tiszteletére.

 

A templom leírása:

Kezdetben egyhajós, később kereszthajóval bővítik. Görög kereszt alaprajzú, a homlokzatból lapos rizalitként lép ki tornya. Szentélye egyenes záródású, déli oldalán csatlakozik hozzá alul a sekrestye, felette pedig a kegyúri család számára készült oratórium, a szentélyre nyíló ablakkal.
Főhomlokzata falpillérekkel tagolt. Főbejárata félköríves záródású, keretezett, csigakonzolokkal alátámasztott, törtíves szemöldökű, felette a karzat szintjén záróköves keretezésű, félköríves ablak látható.

A kettős főpárkány a középső tengely felett ívesen megtörik és közrefogja a Batthyány-címert.
A torony két volutás faloromzattal csatlakozik a hajóhoz, a közepén egy nagy körablakkal, fölötte a párkány félköríves timpanonos. A harangok szintjén az ablakok félköríves keretezésűek. Az enyhén ívesen megtört főpárkány felett a torony fedése hagymasisakos.

Oldalhomlokzatai ugyancsak falpillérekkel tagoltak, a falmezőkben részben befalazott, részben záróköves-vállköves keretezésű, félköríves ablakokkal. A széles főpárkány összekapcsolja a homlokzatokat.
A toronyalj fiókos dongaboltozattal fedett. Az egynyílású, ívesen kihasasodó karzat csehboltozattal fedett. A XIX. században kétpilléres, romantikus karzatrésszel toldották meg.
A kettős főpárkány a középső tengely felett ívesen megtörik és közrefogja a Batthyány-címert.
A torony két volutás faloromzattal csatlakozik a hajóhoz, a közepén egy nagy körablakkal, fölötte a párkány félköríves timpanonos. A harangok szintjén az ablakok félköríves keretezésűek. Az enyhén ívesen megtört főpárkány felett a torony fedése hagymasisakos.

A hajó egyboltszakaszos, a négyezet egy csehsüvegboltozatos, a keresztszárnyak és a szentély egy-egy csehboltszakasszal fedett. A gazdag barokk kegyúri ablakos oratórium-karzat Batthyány-címerrel díszített. A templom fedélszéke eredeti barokk.

A gazdagon tagolt épületet kiegészíti az igen magas színvonalú, négyoszlopos, megtört párkányzatú  és oromzatú főoltár. Az oszlopok között balról Szent Anna jobbról Szent Joachim szobra áll, az oromzat csigás volutáin térdeplő angyalok, középen pedig sugarakkal keretezett Krisztus-monogram látható.

A kereszthajóban volutákkal díszített barokk oltárok /északon Szűz Mária-oltár, délen Szent Alajos oltára/, rokokó gyóntatószék és a diadalív előtt szószék áll. A padok és a keresztelőkút is barokk alkotások.
A ma használt új berendezés az 1976-77-es években készült /tervező: C. Harrach E. - Cleve R./.
/C. Harrach Erzsébet - Kiss Gyula: Vasi műemlékek, Szombathely, 1983., 81-82. oldal/

1803-ban Csákány ismét önálló plébánia lett. Az 1800-as években új plébániaház épült, amelyet az 1900-as években felújítottak.
1939-ben Nagycsákány és Rábadoroszló Csákánydoroszló néven egyesült.
1962-ben a templomot kívül-belül tatarozták.

A harangok adatai:

Nagyharang:
"Öntötték Seltenhoffer Frigyes fiai harangöntő gyárában SOPRONBAN 1927. évben, 5247. sz."
Köpenyátmérője: 102 cm.
A köpenyen Jézus és Szent István képe.
Felirata: "Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen."

Kisharang:
"Bey Theresia Weyerin Wittib 1736. IGH. War Gegossen in Graz."
Köpenyátmérője: 56 cm.
A köpenyen Jézus kereszthalála Mária és János apostol képével.

 

 

Plébánosaink névsora az 1700 as évekig visszamenőleg itt olvasható:

Csákánydoroszlói hírlevél

Hírek

Hulladékszállításról

Pályázat ÁMK igazgató

Falunap 2019

Nyersanyag börze

Felhívás óvodai beiratásra

Elérhetőség

Nagyobb térképre váltás

Csákánydoroszló Község 

Önkormányzata

Csákánydoroszló

Fő u. 39.

9919

Kapcsolat 

és egyéb információELEKTRONIKUS

ÜGYINTÉZÉS

Használati útmutatók

E-ügyintézés

Helyi iparűzési adó


RENDEZÉSI TERV

Hatályos: 

2019. március 28-tól

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HÉSZ MÓDOSÍTÁS BÁNYA

SZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSKÉP

-Településkép védelméről rendelet

-Települési arculati kézikönyv


PÁLYÁZATOK

Energiahatékonyság és megújuló

energiaforrás  használat

ISKOLAFELÚJÍTÁS

TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS

TEMETŐ FELÚJÍTÁS

SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS


VÁLASZTÁS 2019


KÜLTÉRI TÜZGYÚJTÁS

hétfő, péntek kivéve, ha

tilalom van elrendelve.

ITT megnézheti, ha tilalom van.