Lakossági fórum

Csákánydoroszló község Önkormányzata lakossági fórumot tart a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.

HIRDETMÉNY

 

Tárgy:  Csákánydoroszló Község Településrendezési eszközök felülvizsgálata– Tájékoztatás, lakossági fórum.

 

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Csákánydoroszlón működő érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, és vallási közösségek Képviselői, Vezetői!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Csákánydoroszló Község Önkormányzata a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szakrendelet) előírásai szerint, a településrendezési eszközök módosítását kérte a településen kialakítandó kavicsbánya létesítése ügyében.

A javasolt dokumentáció (településrendezési eszközök módosítására) bemutatása érdekében a szakrendelet 29/A.§. (1)-(3) pontjai alapján Csákánydoroszló Község Önkormányzata

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

 

tart, amelyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

 

A fórom időpontja: 2019. február 14., csütörtök 17.00 óra

Helyszíne: Művelődési Ház nagyterme, címe: 9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 4,

 

Fórum témája:                        1. rendezési terv - HÉSZ- rendelet módosítása- kavicsbánya

 

Csákánydoroszló Község Önkormányzatának a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata alapján kérjük, véleményüket juttassák el önkormányzatunkhoz.

 

Tisztelettel:

Csákánydoroszló, 2019. február 4.

 

 

Horváth István

polgármester s.k.

Csákánydoroszló Község ÖnkormányzataSzerkezeti terv ITT látható

Melléklet ITT