2018. december 12., szerda 04:40
|Köszöntjük Gabriella nevű kedves látogatóinkat!

Hírek - Közlemények

Keresés:   

Beíratás óvodába

HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására

a  2018/19-es nevelési évre


2018. április 23-án és 24-én (hétfő – kedd)

8.00 – 17.00 óra között kerül sor.

A beíratás helye:

1.      Csaba József ÁMK Óvoda  9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.

2.      Csaba József ÁMK Ivánci Tagóvoda  9931 Ivánc, Petőfi Sándor u. 6.

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

·         a  gyermek nevére kiállított személyazonosító okmány és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

·         a  gyermek születési anyakönyvi kivonata és „oltási kiskönyv”-e

·         a  szülő  (törvényes képviselő) személyazonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

 Az óvodakötelezettségről:

A 2011.évi CXC. törvény értelmében, ha gyermeke 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jén kezdődően, valamint a 2018/19. nevelési év során betölti  a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) óvodai nevelésben köteles részt venni.

 Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerinti illetékes óvodába. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Csákánydoroszló Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézmény új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási  rendszerről  szóló 2012.évi II. törvény 247.§ a)pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

 

Csákánydoroszló, 2018. március 22.

 

        Horváth István sk.

                                                                                                    polgármester

Nyomtatható verzió
Csákánydoroszlói hírlevél

Hírek

Lakossági fórum

Támogatás igénylése

AUTÓMENTES NAP

Fogászati rendelés

EGÉSZSÉGNAP

Elérhetőség


Nagyobb térképre váltás

Csákánydoroszló Község Önkormányzata


Levélcím:

Csákánydoroszló

Fő u. 39.

9919

Kapcsolat
ELEKTRONIKUS

ÜGYINTÉZÉS

Használati útmutatók

E-ügyintézés

Helyi iparűzési adó


Rendezési terv

Feltöltés alatt.........

Érvényes várhatóan:

2019. januártól

PÁLYÁZATOK

Energiahatékonyság és megújuló

energiaforrás  használat

ISKOLAFELÚJÍTÁS

TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSTEMETŐ FELÚJÍTÁS


SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS