2019. július 21., vasárnap 16:50
|Köszöntjük Dániel, Daniella nevű kedves látogatóinkat!

Hírek - Közlemények

Keresés:   

Pályázat ösztöndíj

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton kiírja a

„Helyi kiválóságokért ösztöndíj” pályázatot

Felsőoktatási hallgatók számára

Pályázati feltételek:

 A pályázatra azok a Csákánydoroszló Község illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai), nappali tagozatos, első diploma megszerzésére irányulóan tanulmányokat folytató magánszemély jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő feltételeknek:

 

1. A Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az illetékes Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben vesz részt,

 

2. anyagi, személyi, családi, egyéb körülményei folytán az ösztöndíjra szociálisan rászorul,

 

3. a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezen átlag fölötti volt.

 

A pályázó kérheti, hogy pályázata kizárólag tanulmányi eredménye alapján kerüljön elbírálásra. A pályázónak azonban ebben az esetben is meg kell felelnie a fent 1. és 3. pont alatt meghatározott feltételeknek.

 

 

A pályázat benyújtása:

A pályázaton való részvétel feltétele az erre a célra rendszeresített pályázati űrlap valós adatokkal való kitöltése. A pályázati űrlap 2019. január 30-től beszerezhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén, (Csákánydoroszló Fő u. 39. ), vagy http://www.csakanydoroszlo.hu  honlapról letölthető. A pályázat kötelező mellékleteit a pályázati űrlap tartalmazza.

A pályázatokat Csákánydoroszló Község polgármesteréhez írásban, a pályázó által aláírva, 1 példányban kell benyújtani.

A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje: 2019. február 28-a.

Az a pályázó, aki kizárólag tanulmányi eredményei alapján kéri pályázatának elbírálását, pályázatához köteles csatolni a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévet lezáró leckekönyv másolatát.

 

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2018-2019-os tanév II. tanulmányi féléve. Az ösztöndíj folyósítása két ütemben történik, az első három hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására az II. tanulmányi félévben áprilisban, a fennmaradó két hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására az II. tanulmányi félévben májusban. Az ösztöndíj a nyertes pályázó bankszámlájára kerül átutalásra.

Az ösztöndíj összege: havi 15. 000 Ft.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

 

A pályázatok elbírálása: a pályázatokat Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

Egy tanulmányi félévben legfeljebb három fő részesülhet ösztöndíj-támogatásban úgy, hogy közülük kizárólag tanulmányi eredményei alapján egy fő részére állapítható meg ösztöndíj támogatás.

A határidőn túl benyújtott vagy hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.

A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevei az elbírálást követően a Község hivatalos lapjában, illetve a Község hivatalos újságjában nyilvánosságra kerülnek.

A támogatás visszavonható abban az esetben, ha a támogatásban részesített az Önkormányzat illetékességi területéről elköltözik.

Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott, köteles a részére folyósított ösztöndíjat kamatokkal növelten, a felszólítást követően 15 napon belül visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásokból kizártnak kell tekinteni.

Az ösztöndíj megpályázása nem zárja ki más önkormányzati hatáskörbe utalt ösztöndíj megpályázásának és elbírálásának lehetőségét.

A pályázati felhívás Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.08.) számú önkormányzati rendeletének megfelelően került kiírásra.

 

Csákánydoroszló, 2019. február 01.

 

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap

Nyilatkozatok

Nyilatkozat szociális rászorultságról

 

Nyomtatható verzió
Csákánydoroszlói hírlevél

Hírek

Hulladékszállításról

Pályázat ÁMK igazgató

Falunap 2019

Nyersanyag börze

Felhívás óvodai beiratásra

Elérhetőség

Nagyobb térképre váltás

Csákánydoroszló Község 

Önkormányzata

Csákánydoroszló

Fő u. 39.

9919

Kapcsolat 

és egyéb információELEKTRONIKUS

ÜGYINTÉZÉS

Használati útmutatók

E-ügyintézés

Helyi iparűzési adó


RENDEZÉSI TERV

Hatályos: 

2019. március 28-tól

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HÉSZ MÓDOSÍTÁS BÁNYA

SZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSKÉP

-Településkép védelméről rendelet

-Települési arculati kézikönyv


PÁLYÁZATOK

Energiahatékonyság és megújuló

energiaforrás  használat

ISKOLAFELÚJÍTÁS

TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS

TEMETŐ FELÚJÍTÁS

SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS


VÁLASZTÁS 2019


KÜLTÉRI TÜZGYÚJTÁS

hétfő, péntek kivéve, ha

tilalom van elrendelve.

ITT megnézheti, ha tilalom van.