2019. július 21., vasárnap 17:04
|Köszöntjük Dániel, Daniella nevű kedves látogatóinkat!

Hírek - Közlemények

Keresés:   

Felhívás óvodai beiratásra

A csákánydoroszlói óvodába a 2019/2020-as évre a beiratkozás a következők szerint lehetséges

K Ö Z L E M É N Y

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására

  2019/20-as nevelési évre

2019. április 24-án és 25-án (szerda – csütörtök)

8.00 – 17.00 óra között kerül sor.

A beíratás helye:

Csaba József ÁMK Óvoda  9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

·         a  gyermek nevére kiállított személyazonosító okmány és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

·         a  gyermek születési anyakönyvi kivonata és „oltási kiskönyv”-e

·         a  szülő  (törvényes képviselő) személyazonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

·         a gyermek TAJ kártyája

 Az óvodakötelezettségről:

A 2011.évi CXC. törvény értelmében, ha gyermeke tárgyév augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jén kezdődően, valamint a 2019/20. nevelési év során betölti  a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) óvodai nevelésben köteles részt venni.

 Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.  A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerinti illetékes óvodába. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Csákánydoroszló Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézmény új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási  rendszerről  szóló 2012.évi II. törvény 247.§ a)pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.


Horváth István

polgármester

 

Nyomtatható verzió
Csákánydoroszlói hírlevél

Hírek

Hulladékszállításról

Pályázat ÁMK igazgató

Falunap 2019

Nyersanyag börze

Felhívás óvodai beiratásra

Elérhetőség

Nagyobb térképre váltás

Csákánydoroszló Község 

Önkormányzata

Csákánydoroszló

Fő u. 39.

9919

Kapcsolat 

és egyéb információELEKTRONIKUS

ÜGYINTÉZÉS

Használati útmutatók

E-ügyintézés

Helyi iparűzési adó


RENDEZÉSI TERV

Hatályos: 

2019. március 28-tól

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HÉSZ MÓDOSÍTÁS BÁNYA

SZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSKÉP

-Településkép védelméről rendelet

-Települési arculati kézikönyv


PÁLYÁZATOK

Energiahatékonyság és megújuló

energiaforrás  használat

ISKOLAFELÚJÍTÁS

TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS

TEMETŐ FELÚJÍTÁS

SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS


VÁLASZTÁS 2019


KÜLTÉRI TÜZGYÚJTÁS

hétfő, péntek kivéve, ha

tilalom van elrendelve.

ITT megnézheti, ha tilalom van.