2019. április 25., csütörtök 20:11
|Köszöntjük Márk nevű kedves látogatóinkat!

Ügyintézés


Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Vízkárelhárítás
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Védőnői szolgálat
Családsegítés
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés és kezelés
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

Kiadják a közterület-foglalási engedélyeket, a hatósági bizonyítványokat,
Döntésre előkészítik a segélyezési ügyeket,
Intézik a gyermekvédelmi törvényből eredő hatósági feladatokat, és a szociális törvényből eredő hatósági feladatokat,
Felveszik a hagyatéki leltárt,
Végzik a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokat,
Ellátják a munkavédelmi, -tűzvédelmi ügyeket,
Intézik a mezőgazdasági és növényvédelmi kiértesítéseket

Vadkár ügyintézés
Irányítják az intézmények pénzügyeit,
Ellátják az anyag és készletgazdálkodás, ingó és ingatlan-nyilvántartást,
Ellátják az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyeket.
Felettes és társhatóságoknak adatokat szolgáltat, elkészítik a statisztikai jelentéseket.
Intézkednek a helyi adók és a gépjárműadó kivetéséről és behajtásáról, nyilvántartásának naprakész vezetéséről,
Gondoskodnak a tartozások behajtásáról.

 

Csákánydoroszlói hírlevél

Hírek

Felhívás óvodai beiratásra

Felhívás iskolai beíratásra

Erdőterv-hirdetmény

Választás 2019

Lakossági fórum

Elérhetőség

Nagyobb térképre váltás

Csákánydoroszló Község 

Önkormányzata

Csákánydoroszló

Fő u. 39.

9919

Kapcsolat 

és egyéb információELEKTRONIKUS

ÜGYINTÉZÉS

Használati útmutatók

E-ügyintézés

Helyi iparűzési adó


RENDEZÉSI TERV

Hatályos: 

2019. március 28-tól

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSKÉP

-Településkép védelméről rendelet

-Települési arculati kézikönyv


PÁLYÁZATOK

Energiahatékonyság és megújuló

energiaforrás  használat

ISKOLAFELÚJÍTÁS

TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS

TEMETŐ FELÚJÍTÁS

SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS


VÁLASZTÁS 2019


KÜLTÉRI TÜZGYÚJTÁS

hétfő, péntek kivéve, ha

tilalom van elrendelve.

ITT megnézheti, ha tilalom van.