Elérhetőségek

Csákánydoroszló

Cím: 9919 Csákánydoroszló,
Fő utca 39.
Telefon:
+36/94542-002
Mobil:
+36306500447
E-mail:
csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
Hivatal...


Közérdekű adatok

A közérdekű adatok elektronikus közzétételét szabályozó kormányrendelet határozza meg a honlapon megjelenítendő közérdekű adatok formáját. A miniszteri rendelet előírja, hogy a nyilvános adatokat tartalmazó KÖZÉRDEKŰ ADATOK címet viselő menüpontot a nyitó oldalon kell elhelyezni.

Általános közzétételi lista

1.) Szervezeti, személyzeti adatok:

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők:

1.1.1. Elérhetőségi adatok:

Szervezeti egység: Csákánydoroszló Község Önkormányzata
Címe: 9919 Csákánydoroszló Fő u. 39.
Telefon / fax: +36 94 542002
E-mail: csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
Honlap:www.csakanydoroszlo.hu

1.1.2. Szervezeti struktúra:

Önkormányzat

Képviselőtestület
Polgármester
Alpolgármester

Polgármesteri Hivatal

Jegyző
Igazgatás Pénzügy
igazgatás pénzügy
gyámügy adóügy
szociális
hagyaték
ügykezelés
(név szerint a Községháza menün belül)

1.1.3. A szerv vezetői: Polgármester (alpolgármester) Jegyző

1.2. Felügyelt költségvetési szervek:

Csaba József ÁMK
9919 Csákánydoroszló József A. u. 6.
Tel/fax: 003694 542035
 

1.3. Gazdálkodó szervezetek: nincs

1.4. Közalapítványok: nincs

1.5. Lapok:

Csákánydoroszlói Hírlevél
Megjelenik havonta 200 példányban
Interneten honlapunkon

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Magyar Államkincstár Vas megyei Igazgatósága
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Berzsenyi tér 1.

Igazságügyi Szolgálata
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Földművelésügyi Igazgatósága
Erdészeti Igazgatósága
Földhivatala
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
Munkaügyi Központja
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Kulturális Örökségvédelmi Iroda
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Közlekedési Felügyelősége
Szociális és Gyámhivatala
Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete

2.) Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat,- és hatásköre

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Erdőgazdálkodási szolgáltatás
Mélyépítőipar
Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Vízkárelhárítás
Város és községgazdálkodási szolgáltatás
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Oktatási célok és egyéb feladatok
Háziorvosi szolgálat
Fogorvosi ellátás
Védőnői szolgálat
Családsegítés
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés és kezelés
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

Igazgatás

Kiadják a közterület-foglalási engedélyeket, a hatósági bizonyítványokat,
Intézik a szabálysértési ügyeket, az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási ügyeket,
Döntésre előkészítik a segélyezési ügyeket,
Intézik a gyermekvédelmi törvényből eredő hatósági feladatokat, és a szociális törvényből eredő hatósági feladatokat,
Intézik a PTK-ből eredő feladatokat,( pl. birtokvédelem)
Felveszik a hagyatéki leltárt,
Végzik a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokat,
Ellátják a munkavédelmi, -tűzvédelmi ügyeket,
Intézik a mezőgazdasági és növényvédelmi feladatokat, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatos ellenőrzési és adminisztratív feladatokat,
Részt vesznek a képviselő-testületi ülések előkészítését ellátják az abból adódó adminisztratív feladatokat,
Kezelik az egyéb nyilvántartásokat.

Pénzügy

Döntésre előkészítik és a képviselő-testületi, beterjesztik a pénzügyi koncepciót, az éves költségvetési anyagokat
Irányítják az intézmények pénzügyeit,
Ellátják az anyag és készletgazdálkodás, ingó és ingatlan-nyilvántartást,
Végzik a leltározást, a hivatal és önkormányzati dolgozóinak munkabérrel összefüggő feladatit,
Ellátják az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyeket.
Előkészítik az adórendeleteket a képviselőtestületi ülésekre
Rendszeres kapcsolatot tartanak az MÁK-al.
Felettes és társhatóságoknak adatokat szolgáltat, elkészítik a statisztikai jelentéseket.
Ellátják az önkormányzatot megillető bevételek kivetésével és beszedésével kapcsolatos feladatokat
Intézkednek a helyi adók és a gépjárműadó kivetéséről és behajtásáról, nyilvántartásának naprakész vezetéséről,
Gondoskodnak a tartozások behajtásáról,

Ügykezelés

A hivatal vezetése részére gépelési és fénymásolási feladatokat lát el.
Kezeli a telefonközpontot és faxot,
Elvégzi a számítógépes iktatást
Rendezi az iratok postázását
Ellátja az irattárazási, selejtezési feladatokat,
Jelzi a lakosság által észlelt hibákat, bejelentéseket a közszolgáltatók felé,

3.) Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége,

2010 évi ellenőrzések:

Belsőellenőrzés
Közgyógy ellátás és gyámügyi ellenőrzés (Közigazgatási Hivatal Szombathely)
Aktív korúak ellátása (Ügyészségi ellenőrzés Szombathely)
Szociális alapellátás (Polgármesteri hivatal Körmend
Csatorna beruházás záró ellenőrzése (Megyei Területfejlesztési Tanács Szombathely)

2011 évi ellenőrzések:

Belsőellenőrzés
József A. és Batthyany utcák burkolatmegerősítése ( Magyar Államkincstár)
Csatorna beruházás IV. ütem ( Magyar Államkincstár )
Állami támogatások és normatív hozzájárulások igénylése, elszámolása ( Állami Számvevőszék)

3.2. Költségvetések

    Költségvetési rendeletek a rendeletek között, vagy itt.

3..3. Működés

RENDELETEK

JEGYZŐKÖNYVEK

HEP Helyi esélyegyenlőségi program a csatolt mellkletben.

 

 

 

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Csákánydoroszló - Magyar