Elérhetőségek

Csákánydoroszló

Cím: 9919 Csákánydoroszló,
Fő utca 39.
Telefon: +36/94/542-002
E-mail: csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
Hivatal...


Felhívás óvodai beíratásra

2019.03.14.

A csákánydoroszlói óvodába a 2019/2020-as évre a beiratkozás a következők szerint lehetséges

K Ö Z L E M É N Y

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására

  2019/20-as nevelési évre

2019. április 24-án és 25-án (szerda – csütörtök)

8.00 – 17.00 óra között kerül sor.

A beíratás helye:

Csaba József ÁMK Óvoda9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

  • a  gyermek nevére kiállított személyazonosító okmány és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a  gyermek születési anyakönyvi kivonata és „oltási kiskönyv”-e
  • a  szülő  (törvényes képviselő) személyazonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek TAJ kártyája

Az óvodakötelezettségről:

A 2011.évi CXC. törvény értelmében, ha gyermeke tárgyév augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jén kezdődően, valamint a 2019/20. nevelési év során betölti  a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) óvodai nevelésben köteles részt venni.

 Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.  A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerinti illetékes óvodába. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Csákánydoroszló Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézmény új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási  rendszerről  szóló 2012.évi II. törvény 247.§ a)pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Horváth István

polgármesterVissza az előző oldalra!
Csákánydoroszló - Magyar