Elérhetőségek

Csákánydoroszló

Cím: 9919 Csákánydoroszló,
Fő utca 39.
Telefon:
+36/94/542-002
E-mail:
csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
Hivatal...


Hirdetmény Óvodai beíratás

2020.03.10.

                                                HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására

a  2020/21-es nevelési évre

2020. április 27-én és 28-án (hétfő – kedd)

8.00 – 16.00 óra között kerül sor.

A beíratás helye:

Csaba József ÁMK Óvoda 9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

 

 

 Az óvodakötelezettségről:

A 2011.évi CXC. törvény értelmében, ha gyermeke tárgyév augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jén kezdődően, valamint a 2020/21. nevelési év során betölti  a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) óvodai nevelésben köteles részt venni.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerinti illetékes óvodába. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 28-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

 

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Csákánydoroszló Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011.CXC. törvény 47.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38.§ -a alapján a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012..évi II .törvény értelmében , az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt gyermekét kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Csákánydoroszló, 2020. március 10.

 

        Horváth István sk.           

                                                                                             polgármesterVissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Csákánydoroszló - Magyar