Elérhetőségek

Csákánydoroszló

Cím: 9919 Csákánydoroszló,
Fő utca 39.
Telefon:
+36/94542-002
Mobil:
+36306500447
E-mail:
csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
Hivatal...


Pályázati felhívás

2023.08.28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton kiírja a

„Helyi kiválóságokért ösztöndíj” pályázatot

Felsőoktatási hallgatók számára

 

Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a Csákánydoroszló Község illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai), nappali tagozatos, első diploma megszerzésére irányulóan tanulmányokat folytató magánszemély jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő feltételeknek:

 

1. A Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az illetékes Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben vesz részt,

 

2. anyagi, személyi, családi, egyéb körülményei folytán az ösztöndíjra szociálisan rászorul,

 

3. a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben tanulmányi számtaniátlaga 4,5 vagy ezen átlag fölötti volt.

 

A pályázó kérheti, hogy pályázata kizárólag tanulmányi eredménye alapján kerüljön elbírálásra. A pályázónak azonban ebben az esetben is meg kell felelnie a fent 1. és 3. pont alatt meghatározott feltételeknek.

 

 

A pályázat benyújtása:

A pályázaton való részvétel feltétele az erre a célra rendszeresített pályázati űrlap valós adatokkal való kitöltése. A pályázati űrlap beszerezhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén, (Csákánydoroszló Fő u. 39.), vagy http://www.csakanydoroszlo.hu  honlapról letölthető. A pályázat kötelező mellékleteit a pályázati űrlap tartalmazza.

A pályázatokat Csákánydoroszló Község polgármesteréhez írásban, a pályázó által aláírva, 1 példányban kell benyújtani.

A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje:2023. szeptember 30.

Az a pályázó, aki kizárólag tanulmányi eredményei alapján kéri pályázatának elbírálását, pályázatához köteles csatolni a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévet lezáró leckekönyv másolatát.

 

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2023-2024-es tanév I. tanulmányi féléve.Az ösztöndíj folyósítása két ütemben történik, az első három hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására az I. tanulmányi félévben novemberben, a fennmaradó két hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására az I. tanulmányi félévben decemberben,  Az ösztöndíj a nyertes pályázó bankszámlájára kerül átutalásra.

Az ösztöndíj összege: havi 15.000 Ft.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

 

A pályázatok elbírálása:a pályázatokat Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

Egy tanulmányi félévben legfeljebb öt fő részesülhet ösztöndíj-támogatásban úgy, hogy közülük kizárólag tanulmányi eredményei alapján kettő fő részére állapítható meg ösztöndíj támogatás.

A határidőn túl benyújtott vagy hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.

A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevei az elbírálást követően a Község hivatalos lapjában, illetve a Község hivatalos újságjában nyilvánosságra kerülnek.

A támogatás visszavonható abban az esetben, ha a támogatásban részesített az Önkormányzat illetékességi területéről elköltözik.

Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott, köteles a részére folyósított ösztöndíjat kamatokkal növelten, a felszólítást követően 15 napon belül visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásokból kizártnak kell tekinteni.

Az ösztöndíj megpályázása nem zárja ki más önkormányzati hatáskörbe utalt ösztöndíj megpályázásának és elbírálásának lehetőségét.

A pályázati felhívás Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.08.) számú önkormányzati rendeletének megfelelően került kiírásra.

 

Csákánydoroszló, 2023. augusztus 28.

 

Letölthető dokumentumok:

Pályázati űrlap

Nyilatkozat jövedelemről

Nyilatkozat érintettség/fenn nem/ állásról

Nyilatkozat összeférhetetlenség/fenn nem/ állásról.

 

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Csákánydoroszló - Magyar